Teetseremooniad sisekaemusega

Teetseremooniad sisekaemusega on kontakti loomine iseenda alateadvusega. Siin kasutame teed selle ühenduse saamiseks. Selles tunnis me esmalt diskuteerime selle konkreetse teema üle, mis eelnevalt on avalikustatud. Teemadeks võib olla „minu piirangud“, „minu hirmud“, „minu suhted“, jne. Võimalusi teetseremooniaga alateadvusest informatsiooni kätte saamiseks iseenda kohta, on palju. 

Meditatiivsele teetseremooniale järgneb kogetud informatsiooni salvestamine paberile kas siis joonistamise või kirjutamise teel.

Õhtu lõpetame vabatahtliku jagamisringiga, kus on võimalus ka sõnaliselt väljendada oma kogemust, mis on eelkõige mediteerijale endale suureks abinõuks enda kogemuse mõistmiseks (sest sõnadesse panemine ja selle välja ütlemine teeb „pildi“ veelgi selgemaks). Grupile annab teiste kogemuste kuulamine suurema mõistmise ja õppimise üldiselt.

Teetseremoonia sisekaemusega on ka osaliselt vabas vestluses olev õhtu.