Juhendajad

Vivika Volar / Sananda Veethi

Meditatsiooni mentor ja enesearengu edendaja
AVASALU heaolusaali looja

Olen täitsa tavaline ja samas ka väga eriline naine, ettevõtja, mitmekülgsete huvide ja teadmistega inimene aga ka elav hing, kes on leidnud selles elus oma teeraja, millel rõõmsalt kõndida soovin. Minu meditatsiooni nimigi – Sananda Veethi tähendab seda (õnnistatud ja rõõmus teerada).

Meditatsiooni maailm võlus mind sedavõrd, et tekkis suur teadmine ja soov seda teistelegi pakkuda. Sellest johtuvalt olen loonud AVASALU heaolusaali kus ma erinevaid meditatsiooni tunde läbi viin ning ka teisi töötubasid juhendan. Olen arvamusel, et meditatsioon on üks parim, lihtsaim ja lõbusaim viis, kuidas inimene ennast paremini tundma hakkab ja see tunne jääb püsivaks.

Juba lapsepõlvest peale olen vaadelnud elu, tahtnud teada mis on tõeliselt õige. Kogu senise oma elu olen ma õppimisele pühendanud. Esialgu akadeemiliselt, käies läbi kolm ülikooli, nende seas EBS – BBA, München TTÜ M.Sc. – Jätkusuutlike loodusvarade juhtimises. Hiljem olen end koolitanud erinvates valdkondades nii turunduses, PR-s kui IT-s. Viimasteks on olnud isiksuse areng ja teraapiad; IIKA koolitused, konstellatsioonid, Holistika Instituut ja nüüdseks olen jõudnud meditatsiooni teekonnale, kus ma end pidevalt edasi arendan.

Varasemalt uskusin, et elus on kindlad mängureeglid, et maailm toimib kindlate reeglite järgi, mida saab seletada näiteks loogika, füüsika, bioloogia või astroloogiaga. Tõepoolest on olemas teatud seaduspärasused ja need seaduspärasused kinnitavad reegleid, kuid see on vaid üks väike mängumaa. 

Universumi tõelisus on aga palju suurem ja need seaduspärasused on hoopis teistsugused. Koolis ja ühiskonnas omandatud seaduspärasused ehk uskumused on tegelikult moonutatud ja limiteerivad meie tõelist olemust. Universum ise on tegelikult meie tõeline olemus, mille tundmaõppimiseks peame alustama kõigepealt iseendast. 

Universum ehk kõiksus on tervik, kuhu kuulun ka mina. Siin ei jaga ma ennast osadeks ega tükkideks ega resoneeri teiste poolt väljaantud seaduspärasustega. Siin on tõeline vabadus, siin on sügav sisevaatlus, ilma hinnanguteta, ilma sõnadeta, vaid iseenda olemuse kogemine. Siin kehtivad minu enda seaduspärasused, mis põhinevad seni kogetud ja omandatud arusaamale. Mina ise olen Universumi portaal ja meditatsioon on toonud mind rohkem ja rohkem endale lähemale. Arusaadavamaks on saanud, kes ma siis olen ja mis on elu, kõige üldisemas mõttes. Meditatsioon on kõike hõlmav, see on absoluutne tervik, meditatsioonis ühtsuse kogemine on absoluutne ühtsus. Siin ei lahterdata, et valu ja viha on negatiivne ning rõõm, armastus ja nauding on positiivne. Meditatsioon viib inimese tasakaalu juurde, et kõik on üks ja mõlemad pooled on ühtviisi õndsal viisil kogetavad. Meditatsioon on mind niivõrd paelunud ja innustanud, et ma saan ja oskan oma tänast elu nauditavamalt elada kui seni.

Mul on suur rõõm olnud läbida Eesti Meditatsioonikool, Seeda Randloo käe all meditatsiooni õpetaja väljaõppel. See meditatsiooni teekond on kestnud küll vaid natuke rohkem kui aasta kuid on niivõrd palju häid äratundmisi pakkunud. Seetõttu on mul suur soov meditatsiooni arusaama ja tehnikaid ka teistele pakkuda. Mul on olnud õnnis juhus, et olen saanud avada oma kodukohta AVASALU heaolusaali, kus muude keha,- meele treeningute ja koolituste kõrval, saan pakkuda OSHO® aktiivseid meditatsiooni individuaal- ja grupitunde.

Meditatsioon on imeline abivahend mis muudab inimese kehakeemiat ja teadvusevälja. Mida rohkem ja tihedamini mediteerida seda võimsamad tulemused on ning need tulevad ilmsiks juba pärast suhteliselt lühikest aega.

Tule ja avasta võimas avarus Sinu armastavas ja lõpmatus Universumis!

Olen väga tänulik oma kõikidele õpetajatele, kellede kaudu olen ma täna oma Universumit „nägema“ hakanud. Olen ka tänulik minu õpetajate õpetajatele, kes seda kõike nii kõikehõlmavalt lahti on seletanud, nii tunnetusliku kui ka üldsuse ja isiklike kogemuste põhjal.